Maja-Erol-Authority Partners Founders

Trenutna kriza kojoj je uzrok COVID-19 promijenila je, i dalje mijenja način na koji kompanije posluju širom svijeta. Niko ne može očekivati da na njega ova situacija neće uticati, a mnoge kompanije će kao rezultat toga doživjeti transformaciju svog poslovanja i organizacijske kulture.

Kompanije su morale kreirati unaprijeđene strategije za uspješan rad na daljinu, stvarajući uslove koji su namijenjeni zaštiti našeg zdravlja i razvijajući smjernice za provođenje sigurnosnih mjera. Rukovodioci su prisiljeni da se prilagođavaju uporedo sticanju novih znanja, i uporedo s upoznavanjem sa medicinskim podacima i novim uputstvima koji proizvode nove radne uvjete.

Kompanija AP je napravila dugoročni strateški plan. Ovi ciljevi čine korak naprijed na putu do našeg uspjeha. Kako je trenutna kriza koju uzrokuje COVID-19 izazvala neočekivani zaplet velikih razmjera, kompanija AP je promijenila prioritete, poduzela sve potrebne korake za zaštitu poslovanja, pružila podršku svojim klijentima i donijela najbolje odluke za sigurnost svog tima.

U ovom intervjuu, Maja i Erol Karabeg, suosnivači kompanije Authority Partners, dijele svoja razmišljanja o uticaju COVIDa-19 i unapređenju poslovanja u situaciji „novog normalnog”.

Maja-Karabeg-Co-Founder-of-AP

AP: Koji je najveći profesionalni izazov s kojim se susrećete u današnje vrijeme?

MK: „Svi smo zajedno u ovome“ i pandemija COVID-a ima značajan uticaj na svijet oko nas, te samim tim i na kompaniju Authority Partners. U 2019. godini razvili smo i pokrenuli svoj trogodišnji strateški plan, za period 2019–2021. Ovaj plan je vrlo ambiciozan, i nismo uzeli u obzir ovakva događanja prilikom njegove izrade. Promijenili smo naše prioritete i poduzeli sve potrebne korake da zaštitimo svoje poslovanje, pružimo podršku našim klijentima i donesemo najbolje odluke za sigurnost naših konsultanata.

AP: Koji je to najveći lični izazov s kojim se danas susrećete?

MK: Kompaniju volim da upoređujem s ljudskim tijelom, a kulturu i vrijednosti kompanije s našim DNK. DNK je od vitalnog značaja za sve organizme. Sadrži genetsku sliku za bjelančevine i predstavlja uputstvo za život i sve njegove procese. Vodeći svaku pojedinačnu ćeliju, DNK potiče razvoj čitavog organizma. Istu dinamiku vidimo i kod kulture i vrijednosti kompanije. Vrlo je važno držati ih „živima“, a sve to je izazovnije u ovim vremenima fizičkog distanciranja.

AP: Koje ste promjene napravili da biste održali svoje poslovanje?

MK: Imamo dobro definirane procese i metode, tako da nam je bilo lako preći s poslovanja u uredu na poslovanje u sigurnosti naših domova.

AP: Šta ste uveli kako biste ostali konkurentni?

MK: Kao dio našeg strateškog rasta, odlučili smo da počnemo uključivati više međunarodnih konsultanata u naše timove još 2018. godine. Trenutno oko 25% konsultanata kompanije živi i radi daleko od lokacije našeg tehnološkog centra. Ima nas u 27 zemalja i 13 vremenskih zona. Ovaj globalni domet bio je važan da bi naša metodologija rada na daljinu imala snažne temelje, a ovo je postalo još korisnije kako za nas tako i za naše klijente u vrijeme pandemije COVID-a.

AP: Koji biste savjet dali osnivačima startup-a za efikasno upravljanje troškovima i novčanim tokovima tokom krize?

MK: Imajte plan A, plan B i plan C. Ostanite pozitivni, otvorite kreditnu liniju ako je već nemate. Pratite novčane tokove na sedmičnoj osnovi i po potrebi napravite prilagodbe na mjesečnoj. Ostanite bliski sa svojim klijentima i dobavljačima. Otvoreno razgovarajte sa zaposlenima i objasnite svoje planove.

AP: Da li je rad na daljinu nova stvar za vas?

MK: Rad na daljinu nije novi koncept za Authority Partners, jer mnogi naši konsultanti ovako rade već duže vrijeme. Naravno, COVID nas je primorao da povećamo postotak radnika koji rade na daljinu na gotovo 100%, ali nam je drago da možemo zaštititi svakoga, dok istovremeno pratimo naše ključne pokazatelje uspješnosti da bismo zadržali efikasnost.

AP: Opće predviđanje je da tehnološke kompanije koje se ne prilagode radu na daljinu poslije COVIDa-19 neće uspjeti da privuku ili zadrže zaposlene. Mislite li da će doći do inicijative velikih razmjera da se zadrži sistem rada na daljinu? Mislite li da će zaposleni biti manje voljni čak i da prihvate uredske poslove?

MK: Smatramo da za sada postoji potreba da se zadrži sistem rada na daljinu. Ali također moramo imati na umu da neki ljudi više vole raditi u uredu, a kao što smo shvatili u posljednje vrijeme, mnogi od nas svakodnevne ljudske interakcije i veze nalaze vrlo korisnim. Svijet je bio spreman za neke promjene, a ova pandemija će ih ubrzati. Nastavit ćemo pratiti situaciju i ponovo ćemo otvoriti urede za normalnu upotrebu kada za to dođe vrijeme. Međutim, sigurnost je glavni prioritet.

AP: Po vašem mišljenju, na koji način nam je rad na daljinu koristio, budući da smo ga već ranije uveli i da su ljudi na to navikli?

MK: Odgovor se sam nameće, rad na daljinu nam je donio korist u smislu da postoji manja mogućnost da ćemo se zaraziti virusom. Također, rad na daljinu omogućuje ljudima da žive i rade doslovno bilo gdje, a u našem slučaju to znači u 13 različitih vremenskih zona širom svijeta.

AP: Šta poduzimate da bi vaši zaposleni ostali zadovoljni?

MK: Želimo da kompanija Authority Partners bude okruženje u kojem se čuje i vrednuje svako mišljenje, kao i da predstavlja kreativan prostor u kojem se zaposleni podstiču da promovišu svoje ideje. Uvijek tražimo načine kako unaprijediti naše procese, a povratne informacije od zaposlenih vitalne su za naš napredak. U tu svrhu smo uspostavili inicijative i mehanizme koje se trenutno odvijaju (godišnja anketa o uključenosti zaposlenih, ankete o zadovoljstvu zaposlenih, povratne informacije od „360 stepeni“, ambasadorska grupa (Ambassador Pool), redovni programi i sastanci uprave i svih zaposlenih (Town Hall meetings), konkurentne plate, mnoge prednosti – uključujući redovne godišnje preglede) a tokom pandemije organizirali smo online časove joge, časove umjetnosti za djecu, priče pred spavanje za djecu, itd. Po mom mišljenju, živimo vrijednosti naše kompanije. AP je vrlo dinamično okruženje, očekivanja su visoka, pa je to fantastično mjesto za ljude koji su spremni rasti profesionalno i osobno. Mogućnosti su neograničene.

Erol-Karabeg-Co-Founder-of-AP

AP: Koliko je tehnološka industrija bila pripremljena za krizu?

EK: Ova pandemija bila je šok za tehnološku industriju na mnogo istih načina kao i za bilo koju drugu industriju. Međutim, na sreću po tehnološku industriju, tačnije softverske kompanije, već smo bili navikli na saradnju uz fizičku udaljenost. Stoga prelazak na rad na daljinu nije predstavljao tako veliku promjenu. Ova je činjenica dosta pomogla u smanjenju destabilizacijskih učinaka pandemije.

AP: Da li je globalni rizik od pandemije u osnovi potcijenjen?

EK: Sigurno je bilo puno onih koji su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog povećanog rizika od širenja zaraznih bolesti u današnjem međusobno povezanom svijetu. Također, zbog porasta stanovništva, ljudi naseljavaju sve više i više prethodno nerazvijenih područja u kojima egzistiraju prilično izolirani eko-sistemi. Ova dva faktora značajno povećavaju rizik od zaraze i širenja novih patogena. Međutim, da bismo mogli sa sigurnošću odgovoriti na vaše pitanje, morat ćemo pričekati i vidjeti koliko često ćemo se u budućnosti susretati s pandemijama. Zasigurno ćemo ih u budućnosti uključivati u više profila rizika, ali u današnjoj globalnoj ekonomiji „isporuke tačno na vrijeme“, u kojoj se svaki frakcioni porast efikasnosti stostruko pojačava pomoću poluga globalnog tržišta kapitala, pandemije su još uvijek dovoljno rijetka pojava da spadaju izvan vidokruga zabrinutosti za većinu preduzeća i institucija.

AP: Potražnja za visokokvalifikovanim stručnjacima raste u tehnološkoj industriji. Da li sada pandemija izaziva iznenadni kraj ovog trenda?

EK: Kratki odgovori su „ne“ za kratkoročni period i „vidjećemo“ za dugoročni period. Pod tim podrazumijevam da promjenjivi uvjeti poslovanja koji se iznenadno dešavaju prisiljavaju kompanije da inoviraju i prilagođavaju se još bržim tempom nego ranije. Paradoksalno je da smo trenutno svjedoci povećanog pritiska da se tehnologija koristi da bi se umanjili učinci pandemije na poslovanje. Međutim, ako se ova pandemija nastavi i u većem dijelu naredne godine, globalna ekonomija će možda dovoljno zahladniti da uspori tempo svih investicija, uključujući investicije u tehnologiju. Trenutno ne vidimo dokaze da se ovaj rizik materijalizira.

AP: Očekujete li bilo kakve sjajne tehnološke inovacije u industriji tehnologije u 2020. godini i neke značajnije promjene?

EK: Svjedoci smo povećanja usredsređenosti na tehnologije koje ljudima i kompanijama omogućavaju da poslove obavljaju na daljinu. To je zanimljiva promjena jer svima pruža više slobode da rade i igraju se s bilo kojeg mjesta na svijetu. Međutim, teško je biti uzbuđen zbog tog napretka, jer nas pandemija prisiljava na to. Mene osobno još uvijek više oduševljavaju neki tehnološki trendovi koji su prethodili COVID-u. Ne može se dovoljno naglasiti sposobnost umjetne inteligencije (AI) da pojednostavi način naše interakcije s tehnologijom. Umjetna inteligencija će, u kombinaciji s trenutnim masivnim pokretom za pretvaranje svega oko nas u otvorene programabilne platforme, uskoro u potpunosti promijeniti svaki poznati objekt u našim domaćinstvima i na radnim mjestima. I na kraju, kada na sve to dodate brzo širenje 5G podatkovnih mreža kao treću značajnu stavku razvoja, imamo sve elemente za „savršenu tehnološku oluju“.

AP: Da li ste sigurni u svoje poslovanje nakon COVID-a?

EK: Izuzetno sam siguran u sposobnosti i talente konsultanata kompanije Authority Partners, kao i u organizacijsko znanje koje smo razvili u protekle 22 godine. Ovo tehničko znanje i iskustvo, sažeto u obliku kulture i poslovnih procesa naše kompanije, predstavlja neprocjenjivi resurs u kriznim vremenima. Na putu smo da ostvarimo naše strateške ciljeve za ovu godinu uprkos pandemiji. Usmjereni smo na ciljeve, pa čak i kroz ovakve izazove odlučni smo da ispunjavamo obaveze i poslujemo kao što to i inače radimo. Povrh toga, svaki događaj koji remeti rutinu stvara nove mogućnosti. A ko može bolje profitirati od njih nego softverska kompanija kao što je Authority Partners?